Share this Job
Apply now »

Fagleder for sikkerhetsstyring

Company:  DNB Bank ASA Norway
Application Deadline:  14.03.2021

Location: Norway : Bjørvika 

 

For almost 200 years, we in DNB have been here for you. We are Norwegian and we are international. We are tradition and innovation. We are a partner in your single life, family life, daily life, business life and community life. We are here to help with the small details and the big questions. Every day we bring together people and ideas with knowledge and capital. Our purpose is to make your everyday life easier. 

 

 

 

DNB er Norges største bank og mest systemkritiske finanskonsern. Derfor har vi et stort sikkerhetsmiljø i flere sentrale konsernfunksjoner. Nå søker vi deg som ønsker å bli med på vår videre satsing på strategisk styring av sikkerhet.

 

Divisjonen Group Security har ansvar for å lede det helhetlige sikkerhetsarbeidet i konsernet, og legge til rette for at sikkerhet inngår som naturlig del av virksomheten. Vi ser nå etter en fagleder med et spesielt ansvar for strategisk sikkerhetsstyring og rådgivning på konsernnivå.

 

DNB har kontorer i 17 land. Siden trusselbildet endres hele tiden, må vi også gjøre det. Derfor er det viktig at du er engasjert og nysgjerrig på hva som påvirker vårt sikkerhetsbehov og evner å finne gode tiltak og løsninger. Vi kan love deg en spennende arbeidshverdag i et profesjonelt og hyggelig miljø.

 

Din arbeidshverdag

 

Som fagleder vil du være ansvarlig for å styre det faglige arbeidet med å etablere konsernets retning for sikkerhet gjennom kontinuerlig forbedring av DNBs rammeverk for sikkerhet. Mer konkret vil du blant annet jobbe med å:

 

 • Etablere, vedlikeholde og gjennomføre konserntiltak for sikkerhet
 • Følge opp etablering av operasjonell sikkerhetsstyring i konsernet og evaluering av modningsnivå
 • Gjennomføre strategiske sikkerhetsaktiviteter
 • Planlegge og lede sikkerhets- og risikovurderinger og foreslå sikringstiltak på konsernnivå
 • Gjennomføre statusvurderinger og utforme rapporter om sikkerhet på konsernnivå
 • Holde oversikt over konsernets tiltak for sikkerhet
 • Samarbeide med andre områder innen sikkerhet for å skape forståelse i forretnings- og støtteområdene for deres rolle, og sitt ansvar for sikkerhet
 • Være en rådgiver for ulike områder i konsernet, i Norge og internasjonalt

 

Hvem er du?

 

Vi søker deg som er god til å bygge relasjoner og samhandle om sikkerhet med andre fagmiljø i virksomhetsstyringen og sikkerhetsledelsen. Du har omfattende erfaring fra sikkerhetsledelse og risikostyring i større organisasjoner. Vi ønsker at du har erfaring fra å bruke ledende praksiser innen sikkerhetsarbeidet, herunder styrings- og ledelsessystemer, risikostyring, kontinuitetsledelse, eller lignende, og er like komfortabel med å kommunisere formålet med sikkerhet i et forretningsperspektiv som du er i et Cyber og IKT-sikkerhetsperspektiv.

 

Som fagleder forventes det også at du erfaring med:

 

 • å etablere og følge opp strategiske sikkerhetsmål
 • å planlegge og gjennomføre risikovurderinger, og planlegge strategiske tiltak
 • å evaluere og videreutvikle effektivitet og ytelse av sikkerhetsinitiativer
 • ledelsesrapportering og dialog med beslutningstakere

 

Som person er du oppriktig interessert i å skape positive rammer og et godt miljø for samhandling og dialog rundt sikkerhetsarbeidet. Du har høy gjennomføringsevne, er serviceorientert, løsningsdyktig og du ønsker å utvikle deg selv og dine kompetanseområder. Du er en sterk lagspiller med evne til å hente inspirasjon og dele kunnskap og erfaringer med andre kollegaer.

 

Av formell bakgrunn og utdanning ønsker vi deg som har:

 

 • høyere relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå (relevant

erfaring og realkompetanse kan kompensere for utdanning)

 • god kjennskap til eller sertifisert innenfor CISSP, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005, COBIT eller NIST.
 • behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig

 

Som ansatt i DNB får du blant annet

 

Gode muligheter til å styre både egen hverdag og utvikling, spennende arbeidsoppgaver og givende utfordringer innen et viktig og synlig område, der ditt bidrag vil gjøre en forskjell.

 

I tillegg kan vi tilby:

 

 • Gode betingelser på pensjon, forsikring, lån og innskudd
 • Hytter og feriehus for ansatte i inn- og utland
 • Fleksibel arbeidshverdag med redusert arbeidshverdag i sommermånedene (mai-august), fem ukers betalt ferie og ekstra feriedager i forbindelse med jul og andre høytider
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom deltagelse på kurs og konferanser

 

Kontaktperson: Erik Reidar Jensen / 94800932

Søknadsfrist: 14.mars 2021

 

If you have an open mindset to new innovative ways of working and want to be part of a global and agile team, you might be our next colleague. Welcome with your application today.                                                                                                                                                                                     
In DNB, we carry out background checks to verify that the information provided in your CV and other documentation is actually correct. Background checks are generally performed by an external independent third party. Former employers are typically contacted to check previous positions and periods of employment, while educational institutions are asked to confirm marks.

 

No background check will be conducted without your prior consent, and you will receive more detailed information about this, if applicable.

For positions that require an authorisation and/or approval of suitability, a police certificate of good conduct will be required.

Apply now »