Del denne jobben
Søk nå »

Senior Fagekspert AML/CTF

Firma:  DNB Bank ASA Norway
Søknadsfrist:  18.08.2022

Menneskene er selve DNA-et i DNB. Siden 1822 har kloke hoder jobbet sammen for å finne de beste løsningene for kundene våre. I dag er DNB mye mer enn Norges største bank. Vi er en teknologidrevet finansinstitusjon som på stadig nye måter knytter mennesker og ideer til kunnskap og kapital.

Vi tilbyr et mange karrieremuligheter, og ønsker å bygge virksomheten vår sammen med talentfulle og lidenskapelige mennesker som identifiserer seg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig.

 

 

(Senior) Fagekspert AML/CTF 

 

I DNB prioriterer vi arbeidet med antihvitvasking høyt. Hos oss jobber over 400 ansatte aktivt med å forhindre økonomisk kriminalitet. DNB er en anerkjent og troverdig aktør innenfor arbeidet for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. 

Group AML har et konsernovergripende ansvar, og ledes av Hvitvaskingsansvarlig konsern. Group AML har AML fagansvar for konsernfelles, standardiserte og effektive rutiner som ivaretar undersøkelses- og rapporterings plikten DNB har. Divisjonen har en sterk rolle i den elektroniske overvåkningen og varselhåndtering, og jobber tett i samarbeid med andre DNB-enhetene. Group AML er også dataeier for AML data. 

 

Om rollen 


Vi søker etter medarbeidere som ønsker å utvikle både seg selv og vår virksomhet. Som (Senior) Fagekspert AML/CTF i seksjon Operational Excellence, vil du ha en sentral rolle ut mot AML-områdene i DNB sine forretningsområder og datterselskaper. I denne rollen har du konsernhatten på og ser banken som helhet. Du vil få et stort ansvar og mange muligheter. Dette er en spennende rolle som gir deg kompetanse og erfaring fra et viktig fagområde i banken. 

 

Sentrale arbeidsoppgaver 

 

 • Tolking og operasjonalisering av hvitvaskingsregelverket og tilgrensede rettsområder 
 • Definere, utarbeide og innføre konserninstrukser, konsernfelles prosesser, rutiner og maler for standardisering og effektivisering i konsernet 
 • Drive kontinuerlig forbedring av prosesser, rutiner og verktøy 
 • Sette standarder og maler for kvalitetskontroll 
 • Involvering i relevante tilsyn og revisjoner 
 • Initiere, lede og fasilitere fagforum innen AML/CFT 
 • Være deltager i prosjekter på AML-området 
 • Representere seksjonen i ulike AML-møteplasser 

  

Krav til kompetanse og erfaring 

 • Inngående kjennskap til hvitvaskingsregelverket og erfaring fra arbeid med regulatorisk operativt AML-arbeid, minimum (5) 2 år  
 • Relevant høyere utdannelse på høyskole/universitetsnivå, eksempelvis økonomi, jus, og statsvitenskap. 
 • Ønskelig med erfaring fra finansbransjen 
 • Solide kommunikasjonsegenskaper, skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk 
 • Kunnskap om og interesse for blockchain teknologi, spesielt kunnskap om kryptoaktiva i et AML-perspektiv er ikke et krav, men teller positivt. 

 

  

Personlige egenskaper

 

 • Du har et brennende engasjement for faget og vil bidra i kampen for å forhindre økonomisk kriminalitet 
 • Du evner å se lenger enn de juridiske utgangspunktene, og angriper komplekse problemstillinger med et forretningsmessig og praktisk perspektiv 
 • Du er selvgående og strukturert med solid gjennomføringsevne 
 • Du har høy personlig integritet og etisk standard 
 • Du samarbeider godt med andre og bygger gode relasjoner 

 

Nysgjerrig, eller har du spørsmål? Ta kontakt med Marius Styczen / 958 63 801 eller Siril Moses-Thomassen / 454 46 908 

Søknadsfrist: 18 august 

 

Sted: Oslo/Bergen 
Norge: Bjørvika 
Norge: Solheimsviken  

 

 

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken blir gjennomført av Semac og gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt. Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Søk nå »